Izindaba zegolo omama abakhohlakele bengiyala.

Izindaba zegolo omama abakhohlakele bengiyala.

Izindaba zegolo omama abakhohlakele bengiyala. EY NGOSUKU ENGASHADA NGALO ANGIBHEJWANGA KANJE????NGANGINGAKWAZI NGISHO UKUMA PHAMBI KWAMFUNDISI IGOLO LIVUTHA BHE IDIDI LIMANZI’TE INDABA YAQALA NGAYI’ZOLO NGENKATHI NGIYALWA BEFORE USUKU LOMSHADO NGAYALWA NGAZE NGAKHUNYULISWA ZONKE IZIMPAHLA NGIFUNDISWA UKONAKALA…

Wangibhebha wangidla usibari wami

Ngihlala emqashweni nosisi wami omdala, wahamba waya ePmb engayitshelanga i-boyfriend yakhe ngoba kwakuphuthuma wayethunywe i-boss yakhe. Ngilungiselela ukulala ngizwe kungqongqoza umuntu emnyango, ngiyazi kunezigebengu ze whoonga laKwaMashu ngiqale ngivule ikhethini ngilunguze. Ngibone ukuthi usbari ngase…

Wangibhebha umngani wengane yami ngaze ngachama.

Wangibhebha umngani wengane yami ngaze ngachama. Wangihlaba wangibhebha umngani wengane yami. аkарhеndulаngа wаvеlе wаngbаmbа. Wаngdоnѕеlа kuуеnа wаnghlоhlа ulіmі еmlоnуеnі. Nаmi ngаlаmukеlа. Ngаѕhо ngарhuthumіѕа іѕаndlа еmаѕеndеnі. Ngѕаfunа ukubаmbа ubіg ѕіzе. Аw umіlе uthе mро! Hhеу wаzе…

Wangikhwela ngangakholwa umuntu

Wangikhwela ngangakholwa Sekuneminyaka sithandana noSphiwe. Inkinga yakhe akafuni ukungilobola. Ngabe kade ngamyeka, ungidida ngomthondo ngivele ngibone ukuthi impilo ngaphandle kwakhe ayilutho. Kusukela ngosuku lokuqala ngimbhebhisa kuze kube yimanje, uvele athi angangithinta nje ngifudumale kufuquze igolo…

OKWAMI OKWEZANDLA .

OKWAMI OKWEZANDLA .

Bashaye izandla labo sisi ababakile awuze ngapha nali igolo funa ungidle mina. Naye ulele ngomhlanu kusofa uvule amathanga. Ngibambe umthondo ngiwuqondanise nembobo yegolo ushelele kamnand. Ungene enquzeni bese ngiyafenda aaaah aaaah aaaaah oookh. Omunye ususi…

Ngamudla usisi omdala waze wachama

Ngamudla usisi omdala waze wachama

Ngamudla Usisi Omdala izindaba zikamabhebhana. Ngingumfana oneminyaka engu 21 kulonyaka. Uyayaz lento yokuthi kube nosisi omdala omuhle umthanda. Kodwa Hayi umsaba okwangempela. Bengihlala emqashweni losisi omdala engu next door wami. Isiphalaphala sentombi into eshaya ngethanga…

Ukubhebha usisi omdala aze akhale achame.

Ukubhebha usisi omdala aze akhale achame.

Ngangimbiza usisi Bongi. Una 33 mina ngina 21. Lona unyaka wami wokuqala nginguthisha. Sasinaye e-college, manje sesisebenza ndawonye. Indaba yethu yaqala mzukwana ngivaleleke ecottage lakhe elabe linomkhuba wokungavuleki ngaphakathi. Ukuhlwa kwangifica ngikwakhe. Nakuba wawukhona umqöndo…

Ukubhebha umama omdala.

Ukubhebha umama omdala.

Ukubhebha umama omdala izindaba zok’bhebhana. Sanibonani igama lami ngingu MlondiMsomu(18). ngihlala lapha kwa Dabekangifuna kwesinye sezi kole esilaphaendawena ngenza u grade 11 dalalingisbibilikisa leli class nokhukulonyaka ngyathemba ngizopass.lapha eskoleni syadla ukudlakwahulumeni kuno mama ababiliabaphekayo uMama…

wangibhebha kamnandi umfundisi

wangibhebha kamnandi umfundisi

Woza emissionIlapho sithola khona ukuphumula komphefumulo. Size sicothoze uma sesinyathela emagcekeni emission singabomama bevangeli. Inkinga esinayo thina bomama konke esikwenzayo sikwenzela umfundisi. Uma sesigqokile senza sure ukuthi sedlule phambi komfundisi asibone, simbingelele, simxhawule ngaphambi kokuqala…

Wangibhebha kamnandi umagosha.

Wangibhebha kamnandi umagosha.

Akuphelanga sikhathi sase sinqunu sesiphakathi eshaweni. Sisaqabulana njalo intokazi lena ingigijime ngolimu ezindlebeni kudume izizhlonono isho lapho umthondo iwushayisa indlwabu. Yehle ingikhotha umzimba wonke ize ifike kumthondo wami osufile ukuqhenyelwa awuncele kuze kufaqake izidlathi. Sengiyagquma…

Waze wangidla kamnandi umthondo omncane umnandi!

Waze wangidla kamnandi umthondo omncane umnandi!

Waze wangidla kamnandi umthondo omncane umnandi! Umthondo omncane umnandi bo! Nakho ke ngelinye ilanga ngifikelwaukuganga. Phela iboyfrend yami uMduhwayehambile for 6 months eyosebenzelaeKimberly. Ngasengizamile khona ukuhlalangaphandle komthondo. Izinyanga ezi 3zaphela golokoqo ngingenankinga, kodwakhona ngimkhumbula uluv…

Wangibhebha kamnandi umuntu ngaze ngachama.

Wangibhebha kamnandi umuntu ngaze ngachama.

Wangibhebha kamnandi umuntu ngaze ngachama. Sekuneminyaka sithandana noSphiwe. Inkinga yakhe akafuni ukungilobola. Ngabe kade ngamyeka, ungidida ngomthondo ngivele ngibone ukuthi impilo ngaphandle kwakhe ayilutho. Kusukela ngosuku lokuqala ngimbhebhisa kuze kube yimanje, uvele athi angangithinta nje…