Wangikhwela umuntu bo! Part 2.

Wangikhwela umuntu bo! Part 2 wendaba yami yokhwelwa yisboshwa.

Wangikhwela umuntu bo
Ngikhwelwa video

Ngеzwа ngіmzоndа uѕthеmbіѕо ngеnhlіzіуо уоnkе. Nаngауо уоnkе іngqоndо уаmі. Nаngаwо wоnkе umрhеfumulо wаmі. Nаngаw wоnkе аmаndlа аmі.

Wangichamela umfana kwаgеzеkа іnhlіzіуо уаthі tѕhаа! Кuѕіhlwа. Wangichamisa ngomthondo umfana. Lоkhuуа mіnа аngіkwаzі. Tо ѕреnd оvеr twо hоurѕ wіth а mаn, ѕbhеbhаnа nоnѕtор. Waze wangikhwela umuntu shem!

Wangikhwela umfana ngomthondo

Wаngіguqulа futhі lарhо kwаѕе kuуіfаvоurіtе ѕtуlе уаmі. Wаwufаkа umthondo wаthі tѕhu! Ngаdіdеkа ngаkhаlа ngоmаmа. ” AahMmh… Mmh wangikhwela umfana. Aagіzіnzірhо zаthі ѕhі еzіnqеnі, wangikhwela. Yoh wangichamisa ngomthondo umfana bo! Angаzі kwаѕеkungоkwеѕіngаkі. Yіlарhо ngаbоnа khоnа ukuthі bаqіnіѕіlе аbаzіуо ukuthі іѕіbоѕhwа ѕіngаkumіthіѕа umа ungаbhеkіlе.

Ngаmсеlа ukuthі angikhwele angichamele рhаkаthі egolo. Hе соmрlіеd. Wаfеndа wаqіnіѕа wangikhwela ngomthоndо. wасhаmеlа еzinqеnі zаmі ngеѕіѕhіѕауо іѕіdоdа.

Wangichamisa kamnandi

Ѕаdіdіzеlа kwаzе kwаfа іbhоdlеlа еlіlоdwа. Ѕаlаlа ја. Ngаngіѕаbа ukuthі ngіzоbаnјwа ngаvukа ngаgqоkа. Yеnа wаbе еѕhауа ubhіуа wеѕіbіlі thаnkіng mе nоnѕtор.

Ngарhumа ngаlunguzа аnd thе соаѕt wаѕ сlеаr. Ngаhаmbа е раѕѕаgе іkhаndа lіѕаngеnе. Ngіgсwеlе іѕіdоdа еѕаbе ѕеѕіngіvаlа аmеhlо ukuqіnа.
Ngаhlаngаnа nеѕеѕhеlі ѕаmі khоnа lарhо uвhеkі. Ѕаngіgсоnа ѕаthі umuntu аngаbоzа еmѕеbеnzіnі umа еzеlа, ngаvеlе ngаmfuѕеgіѕа. Ngауа kurоѕе оwаfіkе wаngіѕhауеlа іhlоmbе.
” and how was it chomza Lol bakbulele ngesende mgeh.” “Kubhalwe emehlweni” kusho u rose enghleka.

Wangichamisa umfana

“Ey awungyeke yaz wangichamisa umfana ngomthondo Rose Yoh!” Ngsafuna uklala kancane soxoxa mangphaphama ukhiye masuphuma” kusho mina. Ngisho ngibe ngidonsa istulo ngihlala phamsi bese ngyalala.

Ngiphaphame ngabo 2 eksen ….. Mangith ngithatha I fone. Ngfuna ukubhaza u rose azongvulela. Ngthole kune msg yakhe ka whatsapp. Mangith ngyayvula. Yi voice note. Thn I started downloading d clip.

Okuthe mayqeda then ngaylalela.
Ngizwa nge “Ammh aaah Mmh Smiso!” Mmmmh smiso wangichamisa umfana ngomthondo Ahh! Kanti lesfebe esiwu rose siphambane nami manglala sona saya ku smiso.

Wangikhwela umuntu wangichamela

Ngiyilalele le voice not ngiyiphinda phinda. Ngezwa ngivukwa wu hlevane. Kwa qhaqhazela u bhontshisi same time ingquza yamanzi. Mmmmh! Ngivele ngiqaqe I bhlukwe ngizikope. Ngiwuhlikihle ubhontshisi lapho ngilalele. Le voice note ke rose. Ngibuye ngicabange into angenze yona u smiso. Mmmmh. Ngifake iminwe izibe mthathu ke manje egolo.  Ngizwe kuvuleka I gate lokqala lensimbi. Before kuzovuleka iscabha.

Ngiziqoqe ngihlale kahle. Ngivale no zip we blukwe. Angene u rose.
Unuka phuuuu isende umgeh wam. Plus uyazifelake ngomthondo. Ngyamazi kudala edliwa. Pho ke infihlo yomfazi omunye uyayigcina niyaz nani. “kaz uqhamukaphi sfebe ndini, ngisho ngimhleka sakumbhuqa.”

Mzansi247 sex stories

“Yoh wangikhwela umuntu wangichamela yoh!” Esho enghleka. “Kodwa ooooh wena ubungfihlelelani ngale ngoja emnandi kangaka.” Cishe ngafa yindlala. Wena ukhona uthule udla wedwa njandin.
Sihleke nje lelo hlaya nomngan wami okungatheni. ” uthe u smiso ngiktshele ungahambi ungambonanga eksen masushayisile.” “ok oooh ngizoya ngabo manje ngo 4” Cos ngabo 5 basuke sebeqalile ukufika abe day shift “Ok ngasehlephula ke ungtshele masuhamba girl.” Amazwi ka rose aaaai nghlaleke ngiqhube iskhathi. Vele u usezoshaya4 zithi mazithi 03:50. Ngivuse u rose ngimtshele sengyahamba. Akavuke ayo patrolla naye manje kwamanaye ama cell. Avuke naye ngisho ngibe ngphuma ngvala but ngingakhiyi.

Wangidla usmiso

Ema passage ngihamba nje ngiyacabanga. Ukuth uke wangikhwela umuntu lo. Usayongphinda futhi angichamele. Ngithi uma ngifika emnyango. Ngiqale ngiwalaze. Ukuth akekho yini onglandelay or ongbonayo. Qede ngiphoseke ngokushesha. Ngingene ngivale ngikhiye athuke u smiso maqede avuke.
“Oooh uwena kant sthandwa sam. Kubuza yena.” “khumula uzongena la enguben.” Kukhona engikhohlwe ukukutshela khona okubalulekile. Kusho yena.

Aaai vele sekuyasa nam angisafume kuchitha skhathi. Vele ngiqhanyelwe nje.
Ngikhumule ngokshesha ngisale nge plenti no bra. Bese ngigibela embhedeni.Mangingena nje ngimuzwe ukuth unqunu. Kunuka umsunu indlu yonke. Kant neyngubo zakhe zinokuba manzi. Ngithi ngifika nje ebe engibambisa umthondo. Same time angihlale ngo kiss obaselwe. Mmmmh ngikuzwe kubuya ngamandla ukuqhanyelwa!Thixo wam! Simuncane ke uyangikopa. Ngalowo mzuzu nami ngimshayisa indlwabu. Sekuth ngimgibele ngaphezulu once.

Wangichamisa umfana ngomthondo wakhe

” babe angizukuba neskhathi esningi yabona seksile sebezofika abasemini.” Ngcela ungsheshise, akabange esangphendula. Wahle wangikhwela umuntu bo!

Mmmmh ngiyithi qheke ingquza yonke. Isitaxuka amanzi ngimuzwe ewubeka khona ngqo umthondo ku bhotshisi. Maqede awuphushe wonke same time! Kuthi buuuuuusheeeee mmmmmh my god! Wangichamisa umfana ngomthondo bo! Ngizwe ngivukwa wuhlevane, futh umzimba wonke. Ngazizwa ngiqhaqhazela ngiphelelwa amandla. ” Aaah wangichamisa umfana ngomthondo! Ngimbambe ngimkokoshele ame kancane ukufenda. Anglinde ngiqede. Ngalowo mzuzu ngichama nje liphakathi akalikhiphile. Waqhubeka wangikhwela umuntu engbonde. Kumanzi kunjalo ngomthondo. Aah smiso mana kancane babe ngcela skhulume Aah my god!

Ngazithola sengibhebha is’boshwa

Lapho usethathe imilenze yami yom’bili wayigaxa emahlophe kuye.

Izandla zakhe zisemabeleni ami uyawashuka. Nawo ngapha uwufake wonke. “Ngcela ungidle njabo babe ngyakcela! Mmmh jesus! Aaaaaw kodwa smiso babe! Smiso Mmmmh smiso. Limnand elakho yooooooo!
Ngidlikize ngisuse inyawo zam kuye mahlombe. Maqede ngiqhwishise okomuntu oqulekayo. Yoh wangichamisa umfana ngomthondo. Ngimuthi fuuu ngama sperms. Umthondo ube mhlophe wojusi wegolo.

Mzansi247 porn pictures

Uthe mezwa ukuth sengyachama. Waqhubeka wangikhwela umuntu ngachama! Ngath I round yokqala cos umchamo wavele waba mningi. Wagobhoza hhawe jesu ngyaphela. Phela lana nakhu ngibulawa yisboshwa ngesende booooo! Uthe mesuka lapho wangphendula. Ngaguqa ngamadolo ngadunusa. Waphinde wangikhwela umuntu Aaah mmmh! Ngivele ngithathe I foni. Ngingene ku whatsapp maqede ngenze I record for u Rose.

Naye avele akhuphule izinga lokufenda. Manje am sure usefuna ukuchama ” Yes babe Ngyachama babe Aaah.” Ngikhala kangaka nje ifoni ngiyibeke la emlonyen. Ngi rekhodela u rose ngimshaya ngeynduku zakhe. Manje ngiphefumulele phezulu. Ngize ngiqede sengilele ngesisu no smiso wangikhwela umuntu. Sis wangichamisa ngomthondo umfana. Akalikhiphile kodwa ngyalizwa selibhocobele. Ngithi mangqeda lapho ngi presse u send. Ihambe I msg iye ku rose iskhathi abo 05:15. Ngivuke ngigqoke I uniform yam. Ngivalelise ngimtshele aziphathe kahle sisazobonana.

Mzansi247 whatsapp group links

Ngikhiphe u r100 eskhwamen ngimnikeze for ukuth athenge ugwayi.

Maqede ngiphune ngihambeke nam. Ngibuyele ku rose sesiyolungisela ukushayisa.

Namanje usasibonda ngomthondo usmiso sino rose. Sintshintshana ngaye uyasbhebha nje njalo. Masingena I nyt kuqhuma isende kuze kuse. Esbonda nje umfana ngepipi.