Ngabhejwa umqashi wami wangichamela.

0 views
|

Ngabhejwa umqashi wami wangichamela.

Umunwe wakhe ngawuzwa ugudla isibumbu sami. Engidlalisa ubhontshisi kamnandi, ngizwe ngekhingqi lakhe lingivula apussy. Ngathi ngithi phayi. Ngase ngimmumethe, esewugxusheke wonke phakathi. Esikhundleni sokuthi ngilwe, kwaphuma umsindo wokunanela, lowomuzwa, bengingakholwa ukuthi ngabhejwa umqashi wami.

Wawukhipha wonke, wawufaka wonke. Wawukhipha wonke, wawufaka wonke. Ngizwe njalo ikhingqi lakhe lingivula apussy lingena. Ngilizwe libhonculeka kamnadi libanjwa apussy uma seliphuma. Ngabhejwa umqashi wami!